Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Station Gorinchem Noord

Locatie
De locatie ligt ten noordoosten van de stadskern Gorinchem en wordt gekenmerkt door een relatief landelijk karakter. Het spoor loopt hier parallel aan de dijk langs het Merwedekanaal en ligt ongeveer een meter hoger dan het omringende gebied. Aan de oostkant van het nieuw te realiseren MLL-station ligt het bedrijventerrein Papland en het Merwedekanaal. De westkant van de locatie is bebouwd.

Het station krijgt een open karakter en heeft qua vormgeving en inrichting een duidelijke relatie met de omgeving. In het ontwerp is rekening gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen op het aangrenzende grondgebied.

Perron
Het hoger gelegen perron kan worden bereikt via het hellende voorplein over het water. Er komen twaalf zitplaatsen op het perron, waarvan zes in een overdekte wachtruimte.

Sociale veiligheid
Door de landelijke ligging van dit nieuw te bouwen station is de sociale veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Om een gevoel van veiligheid te creëren is het zicht op de halte geoptimaliseerd. Verder worden er twee extra vluchtroutes aangelegd om het perron te kunnen verlaten. De overkapping op het perron wordt zo transparant mogelijk uitgevoerd.

Voorplein
De toegang tot het perron wordt gevormd door een twaalf meter breed, hellend voorplein over het water. Dit plateau loopt door over het fietspad tot aan de kiss & ride-zone. Het onderscheid tussen voetgangers- en verkeersruimte wordt versterkt door afwijkende kleurstelling in de bestrating.

Kenmerken

  • nieuwe halte met zijperron
  • 112 fietsenklemmen en 40 fietskluizen
  • 46 parkeerplaatsen
  • taxi, kiss & ride, kort parkeren

gorinchem_noord