Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Voorbereiding bouw Gorinchem Noord begonnen

Nu de aanleg van het nieuwe MLL-station Gorinchem Noord bestuurlijk is afgekaart, is de praktische voorbereiding van de bouw begonnen. In de tweede helft van dit jaar staat het voorbelasten van de gronden op het programma.

Rond het aan te leggen station Gorinchem Noord zijn alle benodigde gronden verworven en is het bestemmingsplan gereed. Niets staat dus meer in de weg om uitvoering te geven aan de goedgekeurde plannen voor een extra station in de gemeente Gorinchem. ProRail treft momenteel allerlei voorbereidingen om het station te realiseren. De uitvoering van het project staat gepland voor 2015, de oplevering in de tweede helft van dat jaar.