Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Station Broekgraaf definitief van de baan

De gemeente Leerdam ziet definitief af van de halte Leerdam Broekgraaf. Dit nieuw te bouwen station ten westen van Leerdam, in de oorspronkelijke planstudie ‘Leerdam West West’ genaamd, maakte deel uit van het gezamenlijke ambitieniveau rond de MerwedeLingelijn.

Vanwege de tegenvallende ontwikkelingen rond de woonwijk Broekgraaf had de gemeente Leerdam al eerder twijfels geuit over de realisatie van dit nieuwe treinstation. In de aandeelhoudersvergadering van de MerwedeLingelijn Beheer BV eind juni zijn de samenwerkende gemeenten ermee akkoord gegaan om dit station definitief te schrappen. De gemeente Gorinchem daarentegen wil wél doorpakken met de voorbereidingen voor het nog aan te leggen MLL-station Gorinchem Noord.