Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Station Gorinchem Noord onderdeel van stedelijke programmering

De gemeente Gorinchem heeft een nieuw college. In het coalitie-akkoord is vastgelegd dat het nieuw te realiseren treinstation Gorinchem Noord onderdeel moet zijn van ‘stedelijke programmering’.

“Dat is een plan op hoofdlijnen voor stedelijke ontwikkeling waarin we ook de planning van mobiliteitsmaatregelen meenemen”, zo staat in het akkoord ‘Voor Gorinchem!’ De ruimtelijke ontwikkelingen als Groote Haar, beroepencampus en MerwedeLingelijn-station hebben allemaal met bereikbaarheid te maken. “Het is belangrijk om dat op elkaar af te stemmen en goed
te plannen. Zo kunnen we inwoners hier ook goed over informeren”, zo schrijft het nieuwe college.