Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Wie?

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden, West Betuwe, ProRail en de vervoerder zijn de participanten van de R-net MerwedeLingelijn.

Bereikbaarheid is een belangrijk speerpunt van de provincie Zuid-Holland. De provincie is verantwoordelijk voor een goede infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets, auto of boot zodat de provincie bereikbaar is en blijft. Onze inwoners kunnen zich goed en veilig verplaatsen. De provincie is de exploitant van de MerwedeLingelijn en stuurt de activiteiten aan die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering op en rondom de spoorlijn.

Gemeenten
De zeven gemeenten (Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden, West Betuwe) langs de MerwedeLingelijn hebben zich samen sterk gemaakt voor het behoud van de spoorlijn. Dit leidde tot de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en provincie voor frequentieverhoging en nieuwe stations. Ook hebben de gemeenten het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn opgericht.

Voor de realisatie van de nieuwe infrastructuur en stations hebben de gemeenten de MerwedeLingelijn Beheer BV opgericht. Ook de herinrichting van de bestaande voorpleinen en de aanpassing van de bestaande stations valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder van de BV.