Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Samenwerking op het gebied van sociale veiligheid

Het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn bundelt en coördineert alle initiatieven die bijdragen aan de sociale veiligheid op de MerwedeLingelijn. De aandacht richt zich op de treinen en de stations, inclusief de omgeving van de stations.

In het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn werken de volgende partijen samen: alle gemeenten langs de spoorlijn (van Geldermalsen tot Dordrecht), de politie van de eenheid Rotterdam en de eenheid Oost-Gelderland, het Openbaar Ministerie van Oost-Nederland en Rotterdam, ProRail, NS Stations en de vervoerder.

Resultaten
Met gerichte handhaving, cameratoezicht en een breed pakket concrete maatregelen heeft het Platform Sociale Veiligheid de laatste jaren al veel bereikt: minder incidenten en een beter veiligheidsgevoel bij de reiziger. Het jaarlijkse reizigersonderzoek bevestigt dat het de goede kant uitgaat met de (sociale) veiligheid langs de MerwedeLingelijn.

De inspanningen van het Platform Sociale Veiligheid hebben de afgelopen jaren o.a. geresulteerd in:

  • De ontwikkeling van een nieuwe manier van schouwen: de beeldschouw.
  • Het jaarlijkse reizigersonderzoek.
  • De periodieke incidentenrapportage.
  • Beleid voor de fiets. Er is plaats voor 12 (gratis) fietsen per treinstel.
  • Zichtbaar toezicht. Op alle treinen een steward en gestructureerde inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor toezicht en handhaving. Jaarlijks worden meerdere controleacties gehouden.
  • Nieuwe treinen, met een open en lichte inrichting, een gelijkvloerse instap en aantrekkelijke klantacties.
  • Cameratoezicht op bijna alle stations en een centrale uitleesruimte van alle aangesloten camera’s.

Impuls aan vernieuwing
Het Platform Sociale Veiligheid heeft een belangrijke impuls gegeven aan de moderne OV-verbinding die de MerwedeLingelijn nu is. Eind vorige eeuw was de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen behoorlijk in de versukkeling geraakt. De kwaliteit van het vervoer en de omgeving werd steeds minder en het achterstallige onderhoud nam toe. Het resultaat: verouderde stations, dito treinen, stinkende tunneltjes en een onprettig en onveilig gevoel voor de reiziger. Het aantal reizigers liep terug en het openbaar vervoer per trein in de regio kwam in een negatieve spiraal. De treindienst Dordrecht-Geldermalsen was ten dode opgeschreven en de NS wilden de lijn opheffen.

Op initiatief van de gemeente Gorinchem wisten de gemeenten het tij te keren. Ook andere partijen werden hierbij betrokken. Op 25 oktober 2004 resulteerde dit in de ondertekening van het handhavingsarrangement door alle hierboven genoemde partijen. Sindsdien wordt binnen het Platform Sociale Veiligheid planmatig gewerkt aan de bestrijding van oorzaken én symptomen.

De provincie Zuid-Holland nam in 2007 de verantwoordelijkheid voor het spoor op zich. Grootse plannen om de lijn op te waarderen werden uitgevoerd, waaronder de invoering van de kwartiersdienst (september 2011) en de ingebruikneming van vijf nieuwe stations (eind 2011).