Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Verklaring wethouders over noodzaak nieuwe ontwikkelingen

De eindverklaring van de Studie MerwedeLingelijn is ondertekend door de wethouders van Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Daarmee is de samenwerking van deze vier gemeenten bekrachtigd. De gezamenlijke bestuurders roepen op om ook de komende vier jaar actief inzet te plegen op de verdere ontwikkeling van de MerwedeLingelijn.

De stedenbouwkundige MLL-studie is opgezet om de woningbouwontwikkelingen van verschillende gemeenten langs de lijn in kaart te brengen, met de MLL als rode draad. De lokale ambities van de gemeenten langs de lijn tussen Gorinchem en Dordrecht vormen samen een woningbouwopgave van ruim 14.500 nieuwe woningen in de regio. De MLL Alliantie en de stedenbouwkundige studie hebben daarom als doel om te ontdekken welke samenlopende belangen er spelen langs het traject Dordrecht-Gorinchem. Door de woningbouwplannen langs de MLL te koppelen, ontstaat een belangrijke kans om deze regionale woningbouwopgave te realiseren en het potentieel van de treinverbinding uit te breiden.

Waardestijging
Om het effect van de woningbouwontwikkelingen op de MLL te bepalen, is een studie door Royal Haskoning DHV uitgevoerd. Hierin zijn onder meer schattingen gemaakt over de stijging in vervoerswaarde van de MLL per station, het totaal aantal nieuwe huishoudens per locatie en het effect hiervan op gevestigde bedrijven en voorzieningen. Daarnaast ontwikkelt Mecanoo een strategische visie op de vervolgstappen rond de MerwedeLingelijn. De eerste resultaten zijn 11 maart gepresenteerd.