Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

‘Veilig reizen doe je samen’ op de MerwedeLingelijn

‘Veilig reizen doe je samen!’ Een donkere stationsomgeving die dankzij goede verlichting toch een overzichtelijke en veilige indruk maakt. Dat is het idee achter de camera’s op en rond de stations van de MerwedeLingelijn. Omdat er live iemand meekijkt luidt de slogan deze wintercampagne niet voor niets: ‘Veilig reizen doe je samen!’

Sinds 2004 is er cameratoezicht op de stations langs de MerwedeLingelijn. In ruim tien jaar tijd is dat behoorlijk uitgebreid. Niet alleen op en rond de stations hangen camera’s, ook de treinen van Arriva zijn van camera’s voorzien. Op die manier hebben de politie en toezichthouders zicht op wat er gebeurt op de lijn. In de trein en op de stations is sneller ingrijpen mogelijk als zich een incident voordoet. En dat draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de reiziger.

Veiligheid
Johan den Hartog, operationeel expert bij de politie Gorinchem met bijna 42 dienstjaren, is al tien jaar nauw betrokken bij de MerwedeLingelijn. Namens de politie is hij lid van de kerngroep van het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn. Als politieman let hij vanzelfsprekend extra op alles wat met veiligheid te maken heeft. Hij ziet dat cameratoezicht een positief effect heeft. ‘Mensen vinden het prettig dat er camera’s hangen. Bij een incident wordt meegekeken. Dat gebeurt live, zodat we als politie snel kunnen ingrijpen. Dat geeft de reiziger een veilig gevoel’, aldus Den Hartog.

Live meekijken
Den Hartog: ‘We kunnen veel sneller reageren. Eerst moest een observant of toezichthouder in de camera-uitleesruimte (CUR) in Gorinchem het alarmnummer 112 bellen en werd hij doorverbonden naar de meldkamer waar hij opnieuw het incident moest uitleggen. Daarna hebben we een tijdje met een portofoon gewerkt. Tegenwoordig is het nog beter geregeld. Sinds 1 december kan men in de meldkamer van de politie live meekijken naar een incident en direct de gewenste inzet regelen.’

Ook de opvolging van meldingen door de machinist in de trein of een buschauffeur is sinds kort beter geregeld. Slechts met een druk op de knop staat de treinmachinist of buschauffeur rechtstreeks in verbinding met de meldkamer van Arriva om een incident te melden. Afhankelijk van de ernst van een incident kan een-op-een worden doorgeschakeld naar de meldkamer van de politie.

Reizigersonderzoek
Uit recent reizigersonderzoek op de MerwedeLingelijn blijkt dat cameratoezicht inderdaad het gevoel van veiligheid versterkt, met name in de avonduren. 39 procent van de reizigers is zich ervan bewust dat er camera’s hangen op de halte waar zij ingestapt zijn. Meer dan de helft (53 procent) van de reizigers weet dat er camera’s in de trein hangen. In 2013 was dat nog respectievelijk 33 procent en 49 procent. Reizigers die de camera’s op of rond de halte hebben zien hangen voelen zich daar vaker (bijna) nooit onveilig in de avonduren (57 procent) dan degenen die de camera’s niet hebben gezien (42 procent).

Stappen
Op het gebied van cameratoezicht kunnen nog wel wat stappen worden gezet, meent politieman Den Hartog. ‘Binnen het Platform Sociale Veiligheid bundelen de gemeente, Arriva en ketenpartners de krachten om de sociale veiligheid te verbeteren. Jammer genoeg is er nog niet op alle stations cameratoezicht, maar ik heb goede hoop dat dit op niet al te lange termijn alsnog zijn beslag krijgt.’

‘Black spot’
Voor opsporingsdoeleinden is het belangrijk dat op opeenvolgende stations cameratoezicht is. Den Hartog: ‘Het volgen en opsporen van een verdachte is een stuk eenvoudiger als alle stations cameratoezicht hebben. We kunnen dan zien op welk station de verdachte in- en uitstapt. Goed toezicht is belangrijk en een ‘black spot’ is jammer. Dan krijg je de cirkel niet rond.’