Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Stabiel rapportcijfer reizigers

De reizigers op de MerwedeLingelijn hebben de laatste vijf jaar rapportcijfers gegeven tussen de 7,2 en 7,8. Gemiddeld is dit precies de 7,5 die de MerwedeLingelijn zich ten doel heeft gesteld voor de veiligheidsbeleving op de trein. Tijdens het reizigersonderzoek begin 2014, scoorde de MerwedeLingelijn evenals vorig jaar het rapportcijfer 7,3.

Jaarlijks vinden twee reizigersonderzoeken plaats: de landelijke OV-klantenbarometer van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) en het onderzoek dat de MerwedeLingelijn in eigen beheer uitvoert. Over de periode 2009 tot 2013 leidt dat tot de volgende resultaten.

Uit de analyses blijkt dat er ook factoren zijn die niet rechtstreeks met veiligheid te maken hebben, maar wel invloed hebben op de veiligheidsbeleving van de reiziger, zoals op tijd rijden, prijsstelling en goede informatievoorziening.

Lichte verschuivingen
Het reizigersonderzoek dat begin 2014 werd gehouden toont lichte verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Op onderdelen zijn er lichte verschuivingen. Zo zijn de reizigers meer tevreden over het toezicht in de trein. En minder mensen noemen gebrek aan toezicht in de trein als reden van onveiligheidsgevoelens. Dit valt samen met een grotere waardering voor de controle in de trein.

Andere belangrijke uitkomsten: camera’s leveren een positieve bijdrage aan het gevoel van veiligheid op de instaphalte, met name in de avonduren. Meer reizigers zijn zich bewust van de camera’s.

Seizoensinvloeden
In totaal is het gevoel van veiligheid iets verbeterd ten opzichte van 2013. Mogelijk is dit het gevolg van seizoensinvloeden. ‘Het meetmoment is verschoven van het najaar naar het voorjaar. De lichte verbetering kan daarmee te maken hebben. We kunnen dit pas zeker zeggen als het onderzoek de volgende keer opnieuw in het voorjaar plaatsvindt’, aldus een van de onderzoekers.

Download het rapport
Het volledig onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.