Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Reiziger geeft mening over veiligheid

Tot en met zondag 30 maart vindt er weer een reizigersonderzoek op de MerwedeLingelijn plaats. Enquêteurs van een onafhankelijk onderzoeksbureau vragen zo’n 1400 reizigers naar hun ervaringen. Veel vragen gaan over schoon, heel en veilig. Dat zijn de onderwerpen waar het Platform Sociale Veiligheid zich voor inzet.

De resultaten van het jaarlijkse reizigersonderzoek worden uitgedrukt in een rapportcijfer. Bij het laatste onderzoek, gehouden in september 2013, was het totaalcijfer 7,3. Het streefcijfer voor sociale veiligheid is een 7,5.

Extra aandacht voor verbeterpunten
Tijdens het laatste onderzoek gaven reizigers aan dat ze veel belang hechten aan voldoende toezichthoudend personeel en gericht cameratoezicht op de stations. Deze twee punten krijgen in 2014 daarom extra aandacht.

Naast de reizigers doet ook het personeel op de MerwedeLingelijn mee aan het onderzoek over veiligheidsbeleving.