Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Nieuwe aanbesteding in voorbereiding

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in deze regio. Het gaat om de MerwedeLingelijn en het busnetwerk in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). De huidige concessieperiode loopt eind 2018 af. Per 1 december 2018 begint een nieuwe concessieperiode, die tien jaar loopt.

De provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in deze regio, ziet dit als een uitgelezen kans het openbaar vervoer zó in te richten dat het klaar is voor de toekomst. De provincie wil met behulp van innovatieve oplossingen beter inspringen op de veranderende mobiliteitsvraag van inwoners en bezoekers van de regio. Om deze kansen goed in kaart te brengen is de afgelopen periode met veel partijen in het gebied en vervoerders gesproken. Ook de partijen die samenwerken binnen de MerwedeLingelijn hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Voor de nieuwe concessieperiode heeft de provincie Zuid-Holland beleidsmatige uitgangspunten vastgesteld. Enkele punten die voor de MerwedeLingelijn van belang zijn:

  • De huidige dienstregeling blijft minimaal gehandhaafd, inclusief de kwartiersverbinding tussen Gorinchem en Dordrecht.
  • De mogelijkheid om fietsen mee te nemen blijft.
  • De MerwedeLingelijn wordt niet aan het hoofdrailnet gekoppeld. Wel wordt onderzocht of de MerwedeLingelijn een goede aansluiting kan krijgen op het Rotterdamse metronet.
  • Bus- en treinverkeer worden maximaal op elkaar afgestemd.

De provincie zet blijvend in op de kwaliteit van de treinen en bussen, de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, sociale veiligheid, internet (wifi) en goede, actuele reisinformatie bij vertragingen en problemen op het spoor.

Aanbesteding

Bovenstaande uitgangspunten en veel andere zaken vormen de rode draad in de aanbestedingsprocedure. Deze start volgend voorjaar, de verwachting is maart/april 2017. OV-partijen kunnen dan inschrijven. Waarschijnlijk kan de OV-concessie na de zomervakantie worden verleend. De vervoerder aan wie de opdracht wordt gegund heeft vervolgens ruim een jaar de tijd om samen met de gemeenten en andere partijen in de regio de invoering van de concessie goed voor te bereiden.