Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Minder incidenten, dalende trend zet door

Het aantal incidenten op de MerwedeLingelijn daalt nog steeds. In 2013 werden 298 incidenten genoteerd tegen 364 het jaar ervoor, zo blijkt uit de jaarlijkse incidentenrapportage. In 2007 werden nog 824 incidenten gemeld.

De daling doet zich over de hele lijn voor. ‘Maar de MerwedeLingelijn-organisatie staart zich niet blind op deze cijfers’,
aldus coördinator Eric van Boekel van het Platform Sociale Veiligheid. ‘De cijfers zijn afhankelijk van de meldingsbereid van reizigers, terwijl ook de wisselende bereidheid van personeel kan doorwerken in de resultaten. Daarom zetten we ook andere instrumenten in om de sociale veiligheid te monitoren. Hierdoor ontstaat toch een objectief beeld.’

 

Proeftekst