Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

MERWEDELINGELIJN OPNIEUW IN DE TOP BIJ REIZIGERSONDERZOEK

De MerwedeLingelijn heeft opnieuw een 7,8 gescoord in de jaarlijkse OV-Klantenbarometer, een onafhankelijk onderzoek onder reizigers. Nog drie andere regionale spoorlijnen scoorden hetzelfde cijfer. Daarmee behoort de MerwedeLingelijn tot de vier regionale spoorlijnen met de hoogste reizigerswaardering. Het landelijke cijfer is 7,6.

Het onderdeel sociale veiligheid scoorde met een 7,9 net zo hoog als vorig jaar. De reizigers werden onder meer bevraagd over de veiligheid in de trein en op de stations. Tijdens de jaarlijkse enquête geven de reizigers ook hun oordeel over allerlei andere aspecten, zoals de netheid van het voertuig, de vriendelijkheid van het personeel, het gemak van het instappen en de informatievoorziening. Aandachtspunten zijn de overstaptijd en punctualiteit, waarvan de waardering van een 8,0 naar een 7,8 daalde.  Deze score ligt 0,1 hoger dan het landelijk punctualiteitsgemiddelde van een 7,7. De vervoerder gaat de onderdelen die iets lager dan vorig jaar scoorden kritisch bekijken en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Uitdaging
‘We zijn enorm blij met de resultaten’, aldus Eric van Boekel, coördinator sociale veiligheid op de MerwedeLingelijn. ‘Met een 7,8 zitten we al aan de top. Het is dus vooral de kunst om de goede resultaten vast te houden, en dat is ons opnieuw gelukt. In het laatste jaar met Arriva als vervoerder gaan we natuurlijk proberen voor de derde maal op rij eerste te worden. Dan ligt er voor de volgende vervoerder Qbuzz een mooie uitdaging.’

‘Unieke samenwerking loont’
De score 7,8 laat volgens Van Boekel zien dat de unieke samenwerking op de MerwedeLingelijn loont. Van Boekel: ‘We voeren bijvoorbeeld gezamenlijk handhavingsacties uit. Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat de reizigers het erg waarderen als er zichtbaar toezicht is op de stations en in de trein. Ook het cameratoezicht draagt bij aan de veiligheidsbeleving door de reiziger.’

In het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn werken de zeven gemeenten langs de lijn nauw samen met Arriva, de politie, ProRail en NS Stations. Daarnaast is er samenwerking met MLL Beheer bv, die infrastructuur verzorgt, overleg met reizigersorganisatie Rodav en met de provincie. Motor in het geheel is de gemeente Gorinchem, destijds met burgemeester IJssels als initiator en nu met burgemeester Melissant als voorzitter van de stuurgroep.

De MerwedeLingelijn maakt deel uit van de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, waar ook het busvervoer in de regio en de waterbus in Dordrecht deel van uitmaken. Het gemiddelde cijfer voor het busvervoer in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is gestegen van een 7,6 naar een 7,7 over 2017. Waterbus (de veerdienst Dordrecht-Rotterdam en Drechtsteden) scoorde evenals vorig jaar een 8,5.

Onderzoek onder 80.000 reizigers
De OV-Klantenbarometer wordt jaarlijks uitgevoerd door kenniscentrum CROW-KpVV. Het klanttevredenheidsonderzoek betreft alle vormen van regionaal openbaar vervoer in Nederland. Eind 2017 is het onderzoek voor de 17e keer uitgevoerd. In totaal gaven ruim 80.000 reizigers in 70 onderzoeksgebieden hun oordeel over bus-, tram-, metro- en treinritten, en ferry-overtochten.