Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Handhavingsteam voert meer dynamische acties uit

De inzet van Team Toezicht en Handhaving is een van de instrumenten om de MerwedeLingelijn schoon, heel en veilig te houden. Een team van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) speelt hierin een belangrijke rol. Onder aanvoering van Gerrit Jochems, Walter Vroegh (links op de foto) en hun collega Gerrit Vervloedt (rechts) voeren de boa’s regelmatig samen met politie en Arriva-personeel speciale handhavingsacties uit.

Daarnaast worden op initiatief van Arriva gezamenlijke acties georganiseerd tijdens maandelijkse discoavonden in Beesd, met name om de toestroom van jeugdige bezoekers in goede banen te leiden. Dat blijkt elke keer weer hard nodig. Bij een recente actie in Beesd kreeg 16 procent van de reizigers, het gros in de leeftijd van veertien tot zestien jaar, een corrigerende maatregel opgelegd.

Evaluatie

Na een grondige evaluatie zijn onlangs de handhavingsacties op de stations aangepast. In het verleden concentreerden de boa’s zich met een team op één plaats. Maar dat had niet altijd het gewenste resultaat, zeker op de kleinere stations met weinig reizigers.

Walter Vroegh: ‘We voeren steeds meer dynamische acties uit. Dat betekent dat we op een station opstappen en een eindje meerijden en dan weer terug. Op die manier zijn we beter zichtbaar voor de reizigers op de trein. En dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid voor de reiziger. Voor de collega’s is het daarnaast aantrekkelijker omdat ze niet op één plaats zijn en meer contact met de reiziger hebben.’

Weesfietsen en wrakken

Team Toezicht en Handhaving  is verder verantwoordelijk voor het labelen van verkeerd geparkeerde fietsen, weesfietsen en wrakken. Op elk station gebeurt dit tweemaal per jaar. Met de betreffende gemeente worden afspraken gemaakt over afvoer en opslag conform de lokale APV. Daarnaast kunnen gemeenten zelfstandig zo vaak als zij nodig achten dergelijke acties op de stations organiseren.