Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Drie ov-bedrijven schrijven in voor concessie MerwedeLingelijn

De provincie Zuid-Holland heeft drie inschrijvingen ontvangen voor de concessie van de MerwedeLingelijn. Naast Arriva, de huidige vervoerder, hebben EBS en QBuzz interesse om het vervoer op de MerwedeLingelijn vanaf 2019 te verzorgen. De inschrijving geldt ook voor het andere openbaar vervoer in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). Naar verwachting maakt de provincie medio januari 2018 bekend welke vervoerder het gunstigste aanbod heeft gedaan en het openbaar vervoer per 1 januari 2019 mag gaan verzorgen.

De provincie sluit met de winnende vervoerder een contract voor de periode van december 2018 tot eind 2026, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging. Voor de concessie DAV stelt de provincie jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar van circa 24 miljoen euro. Hier komen de reizigersopbrengsten, de verkoop van vervoerbewijzen, nog bij. In de huidige concessie is dat ongeveer eenzelfde bedrag.

Stevige ruggengraat
In de aanbesteding heeft de provincie gevraagd om een openbaarvervoernetwerk met een stevige ruggengraat van snelle en frequente hoogwaardige bus- en treinverbindingen, waaronder de succesvolle MerwedeLingelijn, met goede voorzieningen bij de haltes. Gecombineerd met nieuwe, slimme, kleinschalige mobiliteitsoplossingen om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk van deur tot deur kunnen reizen.

De aanbesteding biedt vervoerbedrijven ruimte om met slimme oplossingen te komen en het openbaar vervoer naar eigen inzicht in te vullen. Op die manier wordt de aanwezige kennis en ervaring in de markt optimaal benut. De komende tijd zal duidelijk worden hoe het nieuwe ov-netwerk in onze regio er precies uit komt te zien.

(bron: Provincie Zuid-Holland)