Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Burgemeesters vragen aandacht voor intercitystatus

In de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is veel ongerustheid ontstaan over de voorgenomen vermindering van het aantal intercity-stops op station Dordrecht. Deze toekomstige beleidswijziging heeft een direct negatief effect op de MerwedeLingelijn. De burgemeesters van de zeven gemeenten langs de lijn hebben daarom per brief hun zorgen hierover gemeld bij staatssecretaris Mansveld van I&M. 

De zeven burgemeesters geven in de brief aan dat de samenhang tussen nationaal en regionaal treinennetwerk helaas ver te zoeken is. Als er meerdere intercity-stops in Dordrecht zouden wegvallen, verminderen de directe aansluitingen voor onze reizigers en neemt de reistijd van en naar diverse bestemmingen toe. Bovendien zullen de resterende treinen voller worden, waardoor reizen minder prettig wordt.
 
In een eerder stadium vroegen de samenwerkende MLL-wethouders al aandacht voor deze kwestie, in de Statencommissie van de Provincie Zuid-Holland, in de Tweede Kamer en in de media.