Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Anton Barske nieuwe voorzitter Platform Sociale Veiligheid

‘Veiligheid is voor iedere burger belangrijk. Thuis, op school en op het werk, maar ook op straat. Daar hoort het openbaar vervoer zeker bij. Vanuit die gedachte wil ik graag verder bouwen aan de sociale veiligheid op de MerwedeLingelijn.’

Anton Barske heeft met verve het bestuurlijk stokje overgenomen van Piet IJssels als burgemeester van Gorinchem én als voorzitter van de stuurgroep van het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn. Aan hem en de andere leden van de stuurgroep de taak om de bestuurlijke kaders te stellen voor veilig reizen op de MerwedeLingelijn.

Opnieuw een 7,5
‘Voor de MerwedeLingelijn ligt de lat best hoog’, aldus Barske. ‘Met de andere samenwerkingspartners in het Platform hebben we als streefcijfer een 7,5 afgesproken. Tijdens het laatste klantentevredenheidsonderzoek, de OV-Klantenbarometer, hebben we een 7,4 gehaald. We blijven werken aan een veilige MerwedeLingelijn. Ik ga ervanuit dat we bij het volgende onderzoek onze doelstelling weer ruimschoots halen.’ Naast de tevredenheid van de reiziger monitort het Platform de sociale veiligheid aan de hand van het aantal incidenten. Dat vertoont al jaren een gestaag dalende lijn en ook de ernst van de incidenten neemt af.

De zeven gemeenten langs de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem, NS, ProRail, Arriva, de politie en het Openbaar Ministerie vormen samen het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn. De partners hebben veel geïnvesteerd in materieel, personeel en andere middelen om het veiligheidsgevoel op de trein en de stations te verbeteren. ‘De samenwerking binnen het Platform voorkomt dat iedereen voor zichzelf bezig is. Het draait om het veiligheidsgevoel van de reizigers en daar zijn we samen verantwoordelijk voor’, aldus Barske.

Het zichtbare toezicht van stewards en buitengewone opsporingsambtenaren is een belangrijk instrument. Daarnaast zijn bijna alle stations uitgerust met camera’s. Barske: ‘De wetenschap dat er cameratoezicht is, draagt voor een belangrijk deel bij aan de veiligheidsbeleving van de reiziger.’

Kleine maar belangrijke stapjes
Voor 2013 en volgende jaren ligt binnen het Platform de nadruk op het handhaven van de resultaten, het versterken van de samenwerking en het verbeteren van het beheer. Zo wordt op dit moment geëxperimenteerd met een nieuwe methode om de aspecten van schoon, heel en veilig te toetsen. ‘Het zijn misschien maar kleine stapjes, maar o zo belangrijk voor het veiligheidsgevoel van de reiziger’, zegt Barske. ‘Het besef dat het slecht gesteld was met de sociale veiligheid was ruim tien jaar geleden de aanleiding de spoorlijn nieuw leven in te blazen. Nu de MerwedeLingelijn er eenmaal is, moeten we zuinig zijn op deze prachtige spoorverbinding. En ik wil me daar van harte voor inzetten.’