Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Reizigers positief over schoon, heel en veilig op MerwedeLingelijn

Reizigers op de MerwedeLingelijn zijn erg tevreden over de sociale veiligheid, zo blijkt uit eigen onderzoek. De reizigers geven als algemeen rapportcijfer een 7,5. Bij het laatste interne reizigersonderzoek, twee jaar geleden, was dat een 7,3.

‘Het is een mooie verbetering. Hieruit blijkt dat de reizigers het plezierig vinden om met de MerwedeLingelijn te reizen. Onze inspanningen om de MerwedeLingelijn schoon, heel en veilig te houden hebben dus resultaat’, zegt Eric van Boekel. Hij is coördinator van het Platform Sociale Veiligheid, waarbinnen de gemeenten en andere partijen gericht werken aan het handhaven en verbeteren van de sociale veiligheid. Het Platform gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de sociale veiligheid verder te verbeteren.

Score gelijk aan doelstelling
De veiligheid in de trein scoort met een 7,8 hoger dan bij de vorige peiling (in 2014 was dat 7,7), maar de veiligheid op de instaphalte blijft met een 7,2 (in 2014: 7,1) achter bij het gestelde doel van een 7,5. Van Boekel: ‘Het gemiddelde is een 7,5. Dat is precies ons ambitieniveau , dus daar zijn we erg blij mee.’

Het Platform Sociale Veiligheid heeft in april 2016 in twee weken tijd 1425 reizigers van 12 jaar en ouder bevraagd naar hun ervaringen. Het onderzoek werd evenals twee jaar geleden uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Het eigen onderzoek van de MerwedeLingelijn gaat dieper in op aspecten van sociale veiligheid dan het OV-Klantenbarometeronderzoek, dat kenniscentrum CROW/KpVV jaarlijks houdt. Dat onderzoek is breder van opzet.

Wat springt er uit
Enkele zaken springen er net zoals twee jaar geleden uit:

  • Het gevoel van onveiligheid is bij reizigers ’s avonds groter dan overdag (44% tegen 19%).
  • Camera’s leveren een positieve bijdrage aan het gevoel van veiligheid.
  • Goede verlichting en de aanwezigheid van stewards (zie foto) of andere toezichthouders dragen nog sterker dan camera’s bij aan het gevoel van veiligheid.
  • De belangrijkste reden van onveiligheidsgevoelens zijn rondhangende personen, met name jongeren.
  • De top-drie van ervaren overlast is hetzelfde als vorige jaren. Op nummer 1 staat zwerfvuil, gevolgd door rondhangende jongeren en geluidsoverlast/herrie.

Het Platform gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de sociale veiligheid verder te verbeteren.