Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Waarom?

Sinds 10 december 2006 exploiteert de provincie Zuid-Holland het vervoer op de R-net MerwedeLingelijn. Met de overname van het vervoer door de provincie werd voorkomen dat de spoorlijn helemaal zou verdwijnen. Per 9 december 2018 is Qbuzz het bedrijf dat het personenvervoer op de lijn in opdracht van de provincie verzorgt.

Investeren in ruimte, veiligheid en vervoer
Voor de gemeenten langs de MerwedeLingelijn is de lijn de ruggengraat voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Andersom heeft de MerwedeLingelijn die ruimtelijke ontwikkelingen nodig om voldoende reizigerspotentieel te hebben om een rendabele exploitatie mogelijk te maken.

De gemeenten hebben in de afgelopen jaren samen met het Openbaar Ministerie en met politie geïnvesteerd in de verbetering van de sociale veiligheid op de trein, op de stations en in de omgeving van de stations. Met gerichte handhaving, cameratoezicht en een breed pakket concrete maatregelen is  de laatste jaren al veel bereikt: minder incidenten en een beter veiligheidsgevoel bij de reiziger.

De ambities met de lijn gaan echter nog verder. Samen met de gemeenten langs de MerwedeLingelijn en ProRail heeft de provincie Zuid-Holland de MerwedeLingelijn nieuwe impulsen gegeven.

Er is en wordt ingezet op:

  • nieuwe, comfortabele treinen rijden sinds 14 september 2008;
  • vrijwel gelijkvloerse instap, zodat reizen voor mindervaliden of met kinderwagen en fiets makkelijker wordt;
  • meer reismogelijkheden door spooruitbreiding, met op werkdagen een kwartiersdienst op het traject Dordrecht-Gorinchem;
  • nieuwe stations en verbetering bestaande stations;
  • fiets goed gestald of gratis mee in de trein;
  • stewards en cameratoezicht;
  • meer aandacht voor (sociale) veiligheid;
  • goede aansluiting op overig openbaar vervoer;
  • aantrekkelijke klantenacties.