Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Leerdam Broekgraaf

Medio 2017 is door de aandeelhouders van de MerwedeLingelijn Beheer BV besloten om het geplande station Leerdam Broekgraaf niet te realiseren.

De Gemeente Leerdam had te kennen gegeven dat het ambitieniveau rond de wijk Broekgraaf permanent was gewijzigd. Een nieuw aan te leggen MLL-station Leerdam Broekgraaf paste niet meer in de plannen.

Nu Leerdam is opgenomen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, komen de ambities voor verdere ontwikkelingen op de MerwedeLingelijn opnieuw in beeld. Daarbij wordt de vraag actueel hoe het traject Gorinchem-Geldermalsen verder kan worden ontwikkeld en welke investeringen daarbij nodig zijn.