Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Hardinxveld Blauwe Zoom

Locatie
Het station Hardinxveld Blauwe Zoom ligt ten westen van de dorpskern van Giessendam. Kenmerkend voor deze locatie is het landelijke karakter. Dit station heeft dan ook een open uitstraling en qua vormgeving en inrichting een duidelijke relatie met de omgeving. Aan weerszijden van het enkelspoor loopt water. Het station is binnen een strook gerealiseerd die wordt begrensd door het spoor en een doorgaande weg (de Schapedrift).

Perron
Het perron ligt anderhalve meter hoger dan het voorplein en kan worden bereikt met een trap of hellingbaan. Het perron heeft twaalf zitplaatsen, waarvan zes overdekt.

Sociale veiligheid
Om de sociale veiligheid te vergroten is het zicht op de halte geoptimaliseerd. De nabijgelegen scholen, sporthal en rijschool zorgen voor een natuurlijke vorm van toezicht op de halte. Reizigers op het perron zijn vanaf de doorgaande weg zichtbaar.

Voorplein
Het voorplein wordt gevormd door een 18 meter breed plateau over het water. Het plateau overlapt met de Schapedrift en ook de fiets- en voetgangersoversteekplaats liggen op deze plaat. In het stationsgebied heeft de automobilist een ondergeschikte rol, wat wordt benadrukt door de bestrating. Twee groenelementen op het voorplein kunnen ook als zitelement dienen.

Kenmerken

  • nieuw station met een zijperron
  • 200 fietsenklemmen en 76 fietskluizen
  • 21 parkeerplaatsen
  • taxi, kiss & ride, kort parkeren

Planning
Dit station is sinds 2012 in gebruik.