Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Voorbereiding verbouwing station Gorinchem

De werkzaamheden voor de nieuwe stationsonderdoorgang in Gorinchem zijn gestart. Reizigers en bewoners kunnen al wat merken van de op handen zijnde bouw.

Inmiddels is een aantal fietsenstallingen verplaatst en is gestart met voorbereidende kabel- en leidingwerkzaamheden. Een deel van het Q-park parkeerterrein wordt ter beschikking gesteld aan Ballast Nedam voor enkele keten en voor opslag van het materieel. Er is sprake van extra aanvoer van materieel. Ongeveer de helft van de parkeerplaatsen zullen niet beschikbaar zijn tot einde van de bouw. Verder ontruimt de aannemer drie voormalige volkstuinen aan de Haarwijk-zijde van het station. De overige volkstuinen blijven in gebruik. De aannemers doen er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatieavond
In aanloop naar de bouwwerkzaamheden organiseren ProRail en Gemeente Gorinchem een informatieavond op 2 oktober 2018 in het Stadhuis, van 18.00-20.00 uur. Tijdens deze informatieavond wordt een toelichting gegeven over de bouw, de planning en de mogelijke hinder. Bezoekers kunnen dan in gesprek gaan met de gemeente, ProRail en de aannemer Ballast Nedam. Daarnaast is er de mogelijkheid om alvast virtueel een kijkje in het vernieuwde station te nemen.

Voor meer informatie of verder contact, zie prorail.nl/gorinchem.