Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Reizigers MerwedeLingelijn beoordelen sociale veiligheid

Reizigers op de MerwedeLingelijn kunnen weer hun mening geven over de veiligheid op de stations en in de trein. Enquêteurs van een onafhankelijk onderzoeksbureau zullen in de periode tot eind september in totaal zo’n 1350 reizigers naar hun bevindingen vragen. Begin 2014 zullen de resultaten bekend zijn.

De resultaten van het jaarlijkse reizigersonderzoek van de MerwedeLingelijn worden uitgedrukt in een rapportcijfer. Vorig jaar gaven de reizigers een 7,3. Dat is iets lager dan het streefcijfer 7,5.

Maatregelen ter verbetering
Het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn werkt voortdurend aan maatregelen om het veiligheidsgevoel van de reiziger te verbeteren. Zo komt er tijdens de avonduren meer toezichthoudend personeel op de trein, terwijl bij handhavingsacties burgerpersoneel zal plaats maken voor personeel in uniform.

Een maatregel die al met succes is ingezet, is de lokfiets. Afgelopen voorjaar kon een fietsendief worden aangehouden, nadat hij op het station een lokfiets met een zendertje had gestolen. Ook het cameratoezicht op de stations leidt regelmatig tot aanhoudingen.

Nieuwe schouwmethode
Het schouwen van de stations draagt eveneens bij aan verbetering van de veiligheidsbeleving. Op de MerwedeLingelijn loopt momenteel een proef waarbij  aan de hand van foto’s en standaardcriteria de schouw wordt uitgevoerd. Dit draagt bij aan een objectievere beoordeling van het station en de stationsomgeving op de onderdelen schoon, heel en veilig. De reizigers op de MerwedeLingelijn worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe schouwmethode.