Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Beeldschouw stations definitief

Op diverse stations langs de MerwedeLingelijn wordt een dezer dagen een beeldschouw gehouden. Het is een nieuwe methode om de kwaliteit en sociale veiligheid van stations te meten.

De beeldschouw is in 2012/2013 onder leiding van Stedenbaanplus ontwikkeld. De methode is afgeleid van het meetinstrument van KpVV/CROW dat 200 gemeenten gebruiken voor het schouwen van de gemeentelijke openbare buitenruimten. Hierdoor liggen er in de toekomst mogelijkheden om de stationsschouw te combineren met de gemeentelijke schouw voor beheer en onderhoud.

Proef positief
Op verzoek van de provincie is in 2013 op de MerwedeLingelijn proef gedraaid met het zogenaamde beeldboek. De pilot is succesvol verlopen. De methodiek kreeg van de schouwteams, bestaande uit professionals en reizigers, een goede waardering. De beeldreeksen met foto’s en bijbehorende criteria werkten goed om snel en objectief scores te geven.

In 2013 heeft de stuurgroep MerwedeLingelijn besloten de methode vanaf 2014 structureel in te voeren. Ieder voor- en najaar wordt op elke halte een schouw gehouden. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering ligt bij de contactpersonen van NS en gemeenten, die samenwerken in werkgroepverband. Bij elke schouw worden reizigers uitgenodigd onder wie ook mindervaliden.