Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Statenleden op werkbezoek

Op woensdag 17 april kwam de Statencommissie Verkeer en Milieu op werkbezoek bij de MerwedeLingelijn. Deze leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland kregen van Ferry van der Koelen (directeur van MerwedeLingelijn Beheer BV) een uitgebreide toelichting op de stand van zaken rond de lijn.

Vervolgens werden enkele stations van de MerwedeLingelijn bezocht, plus de seinzaal van ProRail. Diverse Statenleden deden via de sociale media verslag van dit werkbezoek, zoals hier en hier. Paul Breitbarth maakte zelfs een uitgebreid blogverslag.