Telefonisch reisadvies 0900 - 728 99 65

Incidenten op en langs de MerwedeLingelijn

Recent kwamen diverse ernstige incidenten met geweld in het openbaar vervoer volop in de publiciteit. Ook de MerwedeLingelijn heeft regelmatig met incidenten te maken, zij het dat ze doorgaans van een lichter kaliber zijn. 

Het terugdringen van het aantal incidenten is een van de vaste aandachtspunten op de MerwedeLingelijn. Het aantal gemelde en geregistreerde incidenten is de afgelopen jaren afgenomen van ca. 1000 naar ca. 400 per jaar. Dit is te danken aan een pakket maatregelen om de veiligheid op de lijn te vergroten. Enkele belangrijke maatregelen: inzet van extra fysiek toezicht, handhavingsacties, de training van personeel op gedragsbeïnvloeding, de invoering van cameratoezicht en het revitaliseren van de stations.

‘Incidenten op de MerwedeLingelijn worden afhankelijk van de aard en zwaarte geregistreerd als A-, B- of C-incident’, legt Eric van Boekel uit. Hij is coördinator van het Platform Sociale Veiligheid. ‘Het is een van de middelen om de sociale veiligheid te monitoren. De rapportages komen aan de orde in de werkgroep, kerngroep en stuurgroep. Aan de hand hiervan worden maatregelen voorgesteld en ingevoerd.’

Het registreren van incidenten is slechts een van de middelen, nuanceert Van Boekel. ‘Het is niet mogelijk om alles te voorkomen, ook niet met een dubbele inzet. Er kan zich altijd een ongewenste situatie voordoen. Gelukkig kunnen we in dringende gevallen snel schakelen.’